Intervju med meg på forsiden av hive.no

Etter at jeg fullførte informatikkstudiet ved Høgskolen i Vestfold med svært gode resultater ønsket redaktøren for skolens nettsider, Jon Olav Skålid, et intervju med meg. I tillegg til intervjuet fikk jeg også utdelt en fin blomsterbukett, samt noen velvalgte ord om mine resultater, fra skolens ledelse under tildelingen av vitnemål tirsdag 22. juni 2010. Jeg ønsker herved å overbringe min takk til skolens ledelse for oppmerksomheten og alle lærerne for et svært godt studium. Det har vært en fornøyelse!