Holding a Program in One's Head

Endelig er det noen som virkelig har klart å forklare nøyaktig hva det vil si å programmere, og hvorfor det er så viktig å ha arbeidsro når man programmerer.

Anmoder alle frustrerte programmerere til å sende dette essayet til sine overordnede, slik at de skjønner viktigheten av arbeidsro.