Nesten 25% av Europa benytter Firefox

Dette er tall jeg virkelig liker å se. Endelig ser det ut som om Microsoft sitt monopol som nettleser er i ferd med å rakne. Og for dere som enda ikke har begynt å ta i bruk Firefox, gjør det nå!